Algemene voorwaarden Peerke Trap

Art. 1: Aanmelding
De in het programma vermelde prijzen zijn gebaseerd op groepen van 4 tot 9 personen per fiets, waarvan minimaal 1 volwassenen.

Art.2: Reissom

  1. In de reissom zijn inbegrepen alle in het programma omschreven zaken, tenzij anders aangegeven.
  2. Alle andere kosten zoals reiskosten, verzekeringen, persoonlijke uitgaven, enz. zijn niet in de prijs inbegrepen.
  3. Tenzij anders vermeld, gelden de opgegeven prijzen per persoon.
  4. De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op gegevens, zoals bekend ten tijde van de samenstelling van dit programma. De organisatie behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen indien daar aanleiding toe is.


Art.3: Betaling
25% direct na reservering, tenzij anders aangegeven. U kunt contant afrekenen of per bank overboeken. Wij accepteren geen betaling door middel van een creditkaart. Na het ontvangen van de aanbetaling is de bevestiging definitief. In sommige gevallen zullen wij om een borgbetaling vragen (bijvoorbeeld een vrijgezellenfeest), dit geven wij vantevoren aan.

Art.4: Verzekering
Indien u door overmacht gedwongen zou worden te annuleren, kan dit vervelende consequenties voor u en ons hebben. Wij raden u aan zo mogelijk een annuleringsverzekering af te sluiten bij uw eigen assuradeur.

Art. 5: Wijzigingen in aantal personen

  • Van het gereserveerde aantal personen kan, tot uiterlijk 3 werkdagen voor de arrangementsdatum met maximaal 25% worden afgeweken zowel naar beneden als naar boven.
  • Zonder bericht van wijziging in aantal personen uwerzijds wordt het minimaal aantal gereserveerde personen in rekening gebracht.
  • Bij grotere afwijking naar beneden zoals hierboven omschreven wordt het gereserveerde aantal personen, verminderd met 25% berekend.
  • Bij afwijkingen naar boven wordt het aantal deelnemers berekend dat aan het arrangement heeft deelgenomen. Een grotere afwijking dan 25% naar boven kunnen wij pas accepteren als onze capaciteit dit toelaat.

Art. 6: Annulering door cliënt
Bij annulering tot 1 week voor de gereserveerde datum bent u 30% van de reissom verschuldigd.
Bij niet verschijnen of annulering binnen 1 week voor de reserveringsdatum, bent u 80% van de reissom verschuldigd.

Art. 7: Aansprakelijkheid
“Peerke Trap” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel in welke vorm dan ook aan de deelnemers en of derden berokkend door welke oorzaak deze schade ook is ontstaan.